ขั้นตอนการสอบเข้า MUIDS – เกณฑ์วัดผล MUIDS

ขั้นตอนในการสอบเข้าสาธิตนานาชาติมหิดล MUIDS (Mahidol University International Demonstration School) ใช้เวลาสอบในวันเสาร์ และวันอาทิตย์

เกณฑ์ในการวัดผล จะเป็นดังที่ปรากฏดังภาพข้างบนนี้ค่ะ

ติวสอบเข้า MUIDS แบบเข้มข้นกับ House of Griffin คลิกที่นี่เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *