ตึกใหม่ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

MUIDS

หลังจากที่ #MUIDS หรือโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งในปี พศ. 2556 และใช้ตึกเพื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นระยะเวลา 2 ปี

ตอนนี้นักเรียน MUIDS มีตึกเรียนใหม่เป็นของตัวเองแล้ว ตึกใหม่ดีไซน์โมเดิร์น สมกับที่เป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรมทางการศึกษา น่าเรียนมากๆ เลยนะคะ

สนใจติวเข้มเข้า โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIDS คลิกที่นี่เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *